متاسفانه خیلی پادکست ناجالبی شده بود و شاید فقط تا دقیقه 15 تونستم گوش بدم. و بعدش دیگه پاکش کردم. حتی رفتم و از پادکست اجنبی هم دو پادکست آخرش رو گوش دادم. 37 رو نتونستم و 36 رو تا نصفش گوش دادم. به نظرم ایده جذابی نداشت. لذا این دومین قسمتی بود که نتونستم گوش بدم.