سلام هم دانشگاهی خیلی این قسمت جالب بود. چه مسیری رو طی کرده بود و من تا آخر پادکست این حرفی که اولش گفتی تو ذهنم مرور می شد گفتی : هر چی باشه ما با "آدمای خیلی خفنی" مصاحبه داشتیم، فلانی و فلانی و ... با خودم فکر کردم "یه نفر مثه قاسم" مناسب این پادکست هست یا نه به نظرم خیلی بی احترامی بود این حرف به مهمانت، اتفاقا قاسم هم خیلی آدم خفنی بود