@zahra-sepahvand در ادامه تو این لیستی که دارم چندتا کمدین هم هستند. به وقتش سراغ اونها هم خواهیم رفت. در کنارش جا داره بگم اسم و نشان کلیپ‌هایی که در پادکست از اونها استفاده میشه داخل سایت، در صفحه مربوط به هر قسمت هست.